Wiesław WENTA

Tłumacz przysięgły, biegły sądowy przy Sądzie Apelacyjnym w Reims (Francja) od 1994

Częste pytania

Częste pytania

Co oznacza «tłumacz przysięgły, biegły sądowy» ?

Jestem tłumaczem przysięgłym, biegłym sądowym. Tytuł ten został mi nadany przez Sąd Apelacyjny w Reims po złożeniu przysięgi i wpisaniu mnie na listę biegłych. Kwalifikacje te niezbędne są do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych, oraz potwierdzania ich zgodności z oryginałem.

Czy ma pan uprawnienia tłumacza ?

Tak. Jestem tłumaczem przysięgłym, biegłym sądowym wpisanym na listę biegłych przy Sądzie Apelacyjnym w Reims. Z tego tytułu posiadam niezbędne uprawnienia do tłumaczenia wszelkich dokume dla urzędów lub instancji sądowych we Francji, w Polsce i innych krajach.

Czy wykonywane przez pana tłumaczenia są ważne za granicą ?

Tak. Jako tłumacz przysięgły, biegły sądowy wpisany na listę biegłych przy Sądzie Apelacyjnym w Reims posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania tłumaczeń ważnych na terytorium całej Francji i za granicą. Jeżeli mieszkasz w innym regionie, nie musisz zlecać wykonywania tłumaczenia innemu tłumaczowi wpisanemu na listę tłumaczy lokalnego sądu apelacyjnego. Polecam swoje usługi i proszę o kontakt. Jeśli chodzi o zagranicę to generalnie obce państwa honorują tłumaczenia wykonywane przez francuskich tłumaczy przysięgłych. W razie wątpliwości, obowiązek zasięgnięcia informacji w urzędzie lub u władz, do których tłumaczenie będzie kierowane spoczywa na kliencie zlecającym wykonanie tłumaczenia.

Czy w tłumaczeniu może pan dokonywać zmian lub poprawiać błędy zawarte w oryginale ?

Nie, tłumacz przysięgły nie może dokonywać żadnych zmian. Tłumaczenie uwierzytelnione, zwane również «przysięgłym» jest tłumaczeniem całkowicie zgodnym z oryginałem i żadna zmiana treści oryginału nie jest możliwa. W przypadku, gdy część tekstu lub pieczątka jest nieczytelna, wówczas tłumacz przysięgły opisuje to jednoznacznie "pieczątka nieczytelna".

Czy potrzebuję apostille ?

Zdarza się, że urzędy niektórych państw sygnatariuszy Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku wymagają apostille. Jeżeli chodzi o władze i urzędy polskie i francuskie jest to niezmiernie rzadkie. Ponieważ apostille wydają Sądy Apelacyjne i wymaga to wizyty tłumacza w Sądzie Apelacyjnym naliczane są dodatkowe koszta. Więcej dowiesz się czytając "Apostille" w Częste pytania.

Jakie są pańskie terminy ?

Moje tłumaczenia wykonuję bardzo szybko mając na uwadze oczekiwania klienta i właściwości techniczne zlecenia. Proszę określić oczekiwania przy składaniu zapytania. Tłumaczenia dokumentów krótkich i standardowych odsyłane są w terminie do 24 godzin.

Czy do tłumaczenia uwierzytelnionego należy przedstawić oryginał ?

Zasadniczo tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenie na podstawie oryginału i poświadcza, że tłumaczenie jest zgodne z oryginałem. Należy więc przesłać oryginał i wziąć to pod uwagę przy szacowaniu terminu wykonania usługi. Często dopuszcza się tłumaczenie zgodne z elektroniczną kopią oryginału. W takim wypadku tłumacz zaświadcza, że tłumaczenie jest «zgodne z wydrukiem dokumentu elektronicznego». W razie wątpliwości, obowiązek zasięgnięcia informacji w urzędzie lub u władz, do których tłumaczenie będzie kierowane spoczywa na kliencie zlecającym wykonanie tłumaczenia.

Jak wysyłane jest tłumaczenie ?

Na każdej stronie tłumaczenia widnieje pieczątka i podpis tłumacza, a jeden egzemplarz oryginału tłumaczenia zostaje wysłany pocztą listem zwykłym. Na życzenie klienta tłumaczenie może zostać wysłane listem poleconym za dodatkową opłatą.