Wiesław WENTA

Tłumacz przysięgły, biegły sądowy przy Sądzie Apelacyjnym w Reims (Francja) od 1994

Informacje prawne

Wiesław WENTA jest tłumaczem przysięgłym języka francuskiego. Tłumaczy na piśmie wszelkiego typu treści przedstawione w formie pisemnej, dźwiękowej i video. Realizuje również tłumaczenia ustne wedle życzenia klienta.

Odpowiedzialność za stronę :

Właścicielem strony wenta.fr jest :

Wiesław WENTA
22, rue Aristide Briand
51350 Cormontreuil
Tél. : +33 (0)6 65 75 49 30 / 0033 (0)3 26 97 80 68
Mail : wenta@outlook.fr

Numer SIRET : 44465760500010

Host strony internetowej : Scaleway, SAS ONLINE – https://www.scaleway.com 8 rue de la ville l’Evêque - 75008 Paris, FRANCE

Ostrzeżenia :

Użytkownik strony, której właścicielem jest Wiesław WENTA zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych, a za ich naruszenie grożą sankcje karne.

Użytkownik, zwłaszcza w odniesieniu do dostępnych mu na stronie danych osobowych, nie ma prawa danych tych zbierać, nienależycie przetwarzać i generalnie dopuszczać się czynów mogących naruszać prywatność lub reputację innych osób.

Linki :

Wiesław WENTA nie kontroluje stron internetowych powiązanych z jego stroną i nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zawarte. Ryzyko związane z użytkowaniem tych stron ponosi w pełni użytkownik. Użytkownik stosuje się do warunków korzystania z tychże stron.

Prawa zastrzeżone

Właścicielem ogólnej struktury i treści, obrazów animowanych lub nie, które składają się na niniejszą stronę jest Wiesław WENTA.

France icon by Icons8
Poland icon by Icons8

Wszelkie całkowite lub częściowe kopiowanie lub publikowanie niniejszej strony strony w jakikolwiek sposób bez wyraźnej zgody Wiesława WENTY jest zabronione i stanowi przestępstwo plagiatu karane z artykułu L 335-2 i po nim następującymi francuskiego Kodeksu własności intelektualnej (Code de la propriété intellectuelle)